මල් පොකුරු අරන් ආවත්.. | අජිත් කුමාරසිරි

download-mp3-button

මල් පොකුරු අරන් ආවත්
හඳ පානේම ඔබ ආවත්
යන්න වෙන්නෙ අර පාරෙම
තුන්වෙනි ලෝකයේ රටක් මේක …

ආවත් දුකයි.. – නාවත් දුකයි..

මගෙ හිත මැද්දෙන් නුඹ
හිත කීරි ගැහෙන ගමනක් යනවා
හීනයක් වගෙයි ඒ මඟ
හරි සුන්දරයි යනකොට …

ආවත් දුකයි.. – නාවත් දුකයි..

උඩ ඉන්න අය දෙවිවරු කිව්වා
පහල ඉන්න අය කලවම් වෙනවා
ජීවන වියදම දෙවිවරු සොයලා
අහසට නැගුනා
අසල් වැසියො සමහර මගෙ යාලුවො
පොලව යට ගියා

ආවත් දුකයි.. – නාවත් දුකයි..

මල් පොකුරු අරන් ආවත්
හඳ පානේම ඔබ ආවත්
යන්න වෙන්නෙ අර පාරෙම
තුන්වෙනි ලෝකයේ රටක් මේක …

– අජිත් කුමාරසිරි

Advertisements