සාපලත් සඳට | SKITZO

download-mp3-button

සාපලත් සඳට තරහින් හීන වීසි කරන
පාපලත් මිනිස් අහිනක කයිවාරු ඇහෙනවද?
කා, බිබී නටන, රමණය ජීවිතය කියන
පාරෙ යන සෙනඟ දෝතින් සාදු කියනවද?

විද්ද පඳුර යට හාවුන් සින්දු කියනකොට
දැක්ක ඇස්වලට රහසින් කදුලු උනනවද?
පත්තු උනු උණ්ඩ දිලිසෙන සාලෙ මැද තියන
රට්ටුන්ට ගයන කටහඬ මේච්චල් මදිද?

ඇත්තු හති අරින මුඩු බිම ගිය නුවණ අදින
ලත්තු බලවත්තු ඉගිලෙන නැට්ටෙ එල්ලලෙමුද?
යක්කු සිල් ගත්තු නව ගුණ වැලේ ඇට ගනින
ඉදි කරල පත්තු පය බරවායෙ බඳිනවද?

– SKITZO

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s